Pro Viseu  
 

Pro Viseu
“PENTRU O COMUNITATE MODERNA”
Viziunea noastra:
Dezvoltarea comunitara durabila poate fi facuta prin mijloace si instrumente manegeriale adecvate mileniului 3
• Parteneriate comunitare locale, regionale, nationale si internationale
• Sustinerea si dezvoltarea initiativelor si spiritului antreprenorial in favoarea utilizarii eficiente a resurselor locale
• Educatie si formare comunitara si manageriala continua
ISTORIC
Fundatia Pro Viseu a luat fiinta pe data de 26.10.1998,
LOCALIZARE
- Viseu de Sus, str. Libertatii nr.1, cod postal 435700
- tel/fax: 0040-262-352285, e-mail: proviseu@mail.alphanet.ro, URL: http://www.viseu.mmnet.ro
OBIECTIVELE FUNDATIEI:
Sunt clar exprimate in statutul acesteia
“Creearea si punerea in practica a unor initiative economice locale in contextul dezvoltarii regionale si pentru promovarea managementului pe plan local”
CURRICULUM
• “Dezvoltarea spiritului antreprenorial al managerilor de intreprinderi mici si mijlocii de etnie romana, germana maghiara si ucraineana din zona Viseu”, proiect finantat de Fundatia Euroregiunea Carpatica, avand un buget de 3.221 USD
• “Comunicare-intercomunicare in vederea favorizarii integrarii fizice si sociale a copiilor de la casa de copii”, proiect finantat de fundatia pentru o Societate deschisa, avand un buget de 5.280 USD si o perioada de derulare de 8 luni (10.99—05.2000)
• “Centrul de promovare si dezvoltare a turismului” priect finantat de USDOL, avand un buget de 30.000 USD si o perioada de derulare de 1 an
• Intamplari Autumnale—Festivalul Padurii, finantat de Fundatia Carpatica
• Initiere si perfectionare in turism cu un buget de 27.000 Euro, finantat de PHARE (2003-2004)
• Birou de Consiliere pentru Cetateni, buget 19.000 Euro (2004)
• Imbunatatirea calitatii mediului prin educarea si implicarea populatiei, buget 40.000 Euro (2004)

Lista membrilor conducerii organizatiei:
Conducerea Fundatiei Pro Viseu este asigurata de un Consiliu director format din 5 persoane, iar conducerea executiva este atribuita unui director executiv.
Consiliul director are componenta:
Ing. Sabau Ioan—presedinte
Ec. Grad Alexandru
Mat. Andreica Dumitru
Ec. Kameniczki Cornel
Jurist Pascu octavian

© Turism Viseu Online 2004